Zoto Trans themeluar në vitin 2005 me eksperiencë 20 vjeçare të themeluesve të saj.
Në bashkëpunim të ngushtë me CARGO TRACKERS, Greqi , që në fillimet e hershme, organizion transporte profesionale në grupazh dhe kamion të plotë ndermjet Greqisë duke u bere LIDER. Më pas duke shtrirë aktivitetin më gjërë në Ballkan, Europë dhe kudo ne botë, në transport toksor, detar dhe ajror.

Të fokusuar në përmirsim të vazhdueshëm të shërbimit etik, profesional dhe efikas kemi fituar besimin e klientëve për të qënë të besuarit e tyre, duke ofruar shërbime bazuar në standartet ndërkombëtare ISO të sistemit të menaxhimit.

Lider në organizimin e grupazheve dhe kamion të plotë nga dhe drejt Greqisë, ofrim të zgjidhjeve në kohë, reeduktim të kostove dhe besueshmëri.